Verksamhetschef till ABF Stockholms Vuxenutbildning tillika vd ELVIRA Kunskapsutveckling AB

Stockholm

Är du en erfaren ledare som får andra att växa? Har du driv och fallenhet för att utveckla affärer? Då kanske du är ABF Stockholms nya verksamhetschef/vd som ska bygga och forma framtidens samhälle i Sveriges ledande studieförbund.

ABF Stockholm är en idé- och värdeburen organisation som erbjuder ett brett utbud inom bildning, utbildning, kultur och mötesplatser. I över hundra år har vi gjort kunskap tillgänglig – för alla. Vi söker nu en affärsorienterad ledare till en kombinerad tjänst som verksamhetschef för ABF Stockholms vuxenutbildning och vd för ELVIRA Kunskapsutveckling AB.

I rollen som verksamhetschef för vår vuxenutbildning är ditt uppdrag att strategiskt och operativt ansvara för verksamhetsområdets resultat, kvalitet och konkurrenskraft. Du har sju direktrapporterande rektorer/enhetschefer, ingår i ledningsgruppen för ABF Stockholm och rapporterar till studieombudsmannen. Verksamheten finns idag på tre platser i huvudstaden: ABF-huset, Globen och Liljeholmen. 

Huvuduppdraget innebär ansvar för att;

 • Strategiskt leda ABF Stockholms Vuxenutbildning till tillväxt genom idéburen affärsutveckling
 • Förvalta och utveckla befintligt utbud avseende kvalitet, måluppfyllelse och attraktivitet
 • Verksamheten bedrivs med sund ekonomi, konkurrenskraftig kvalitet och en god arbetsmiljö
 • Rektorer och medarbetare har förutsättningar att nå samhällets, uppdragsgivares och ABF Stockholms verksamhetsmål
 • Företräda ABF Stockholms Vuxenutbildning externt och internt

I rollen som vd för ELVIRA Kunskapsutveckling AB blir ditt huvuduppdrag att säkra bolagets fortlevnad och utveckling genom att;

 • Aktivt samnyttja resurser inom koncernen
 • Förvalta befintliga uppdrag samt pröva försäljning mot nya upphandlingar och uppdrag
 • Förnya bolagets utbud, kompetensstruktur och marknadsföring utifrån genomförda omvärldsanalyser

Vi söker dig som är affärsorientrad, drivande och självgående med god struktur, planeringsförmåga samt en portion tålamod. Vidare är du trygg i rollen som ledare, van vid att företräda på ett trovärdigt sätt samt att leda genom tillit, värderingar och målbilder. Du har lätt för att växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter och är duktig på att uttrycka dig muntligt såväl som skriftligt.

Krav

 • Erfarenhet från att leda vuxenutbildningsverksamhet, erfarenhet av att leda arbetsmarknadsåtgärder är meriterande
 • Framgångsrik erfarenhet från anbudsförfarande vid upphandlingar eller erfarenhet av att upprätta upphandlingar
 • Kunskap om skolväsendet och pedagogik, rektorsbehörighet är meriterande
 • Framgångsrik erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet och/eller förståelse för idéburen verksamhet är meriterande


Intresserad?

I den här rekryteringen samarbetar ABF Stockholm med oss på Alumni. Du söker tjänsten genom att skicka cv samt motivering till hur du kan bidra i rollen som verksamhetschef / vd. Maila din ansökan genom ansökningsknappen nedan. Ansök senast 2022-01-23.

Om ABF Stockholm

ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916. Vi är en idé- och värdeburen organisation som erbjuder ett brett utbud inom bildning, utbildning, kultur och mötesplatser. Vi gör kunskap tillgänglig – för alla. Våra verksamhetsgrenar Folkbildning, Vuxenutbildning och Elvira Kunskapsutveckling AB är olika sätt att bedriva ändamålsstyrd verksamhet för och med stockholmare.

Vuxenutbildning

ABF Stockholm bedriver omfattande vuxenutbildning inom Komvux och SFI på uppdrag av flertalet kommuner i Stockholmsområdet. Vuxenutbildningen består av flera enheter som erbjuder Komvux på grundläggande- och gymnasienivå, samt SFI studieväg 1, 2 och 3.

ELVIRA

ELVIRA bedriver sedan 1994 uppdragsutbildningar och etableringstjänster. Vi riktar oss till nyanlända, yrkesarbetande personer som vill växa i sin yrkesroll och arbetssökande som vill öka sina chanser till jobb. Vi skräddarsyr också utbildningar för företag och för ABF Stockholms medlems- och samarbetsorganisationer.

Läs mer här:  https://abfstockholm.se/  

Contact person

Christine Perschon

christine.perschon@alumniglobal.com

Thank you for your application! Application submit failed, please try again Apply quick and easy

Please provide your first name.
Please provide your last name.
Please provide a valid e-mail.
Drop your picture here or click
Click here to upload your document
Attached document are not valid
   The file size cannot exceed 50 MB
   Please send the documents in PDF or Word format.
   Please approve the Privacy Policy.

    

   5 %