Associate Sales Director Home Channel till Coca-Cola

Stockholm

Rollen som Associate Director (AD) National & Key Accounts Home Channel är en nyckelroll inom Coca-Cola European Partners Sveriges (CCEP). Teamet du leder har huvudansvar för en av våra största dagligvarukunder samt Discounter-kanalen. Vidare har du som ledare i företaget även ett stort ägarskap i övergripande projekt som berör CCEP Sveriges affärsplan och framtidsvision. Medarbetare, kundfokus, lönsamhet och hållbarhet summerar fyra viktiga områden för rollen. 

Om rollen

Som Associate Director ansvarar du för att leda ett team samt inneha det övergripande ansvaret för affärsresultat med de egna, såväl som gruppmedlemmarnas kunder. Du är ansvarig för att implementera företagets strategier och utveckla dina kundaffärer vad gäller volym, lönsamhet och marknadsandelar samt att identifiera nya värdeskapande möjligheter. Home Channel ansvarar för en omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och även om ditt yttersta ansvar är dina respektive kunder är du som en av två ADs med och sätter kanalens övergripande agenda.

Stort fokus ligger på att bygga lönsamma kundrelationer där du tillsammans med kunderna skapar långsiktiga gemensamma affärsplaner i linje med den övergripande CCEP-strategin. Detta inkluderar arbete med befintliga artiklar, men även införsäljning, utveckling och implementering av nya varumärken, produkter och aktiveringar i linje med affärsplanen.

CCEP lägger även stor vikt på att du som ledare stöttar dina teammedlemmars individuella kompetensutveckling. Att utveckla organisation och individ är lika viktigt som att driva affärens finansiella KPIer, bägge för att fortsatt säkra långsiktig konkurrenskraft för CCEP och våra varumärken på marknaden.

I rollen ingår:

 • Mål- och budgetansvar, vad gäller intäkter, volym och vinst. Identifiera oberoende åtgärder för att mildra avvikelser mot budget eller plan.
 • Anskaffa sig, förstå och använda sig av djup kunskap om CCEPs affär och kundernas verksamhet.
 • Leda förhandlingar om nya kundavtal som optimerar CCEP ROI angående produkt, pris, intervall, kampanj och andra aktiveringar.
 • Leda ett tvärfunktionellt kundteam med vilket du skapar en årlig affärsplan och arbetar långsiktigt genom starkt kundsamarbete och relationsbyggande.
 • Med kundteam och fältorganisationen säkerställa genomförande av kund- och kedjeplaner, där distributionsuppföljning per artikel ner på butiksnivå är centralt. Dela bästa praxis.
 • Analysera, följa upp och optimera försäljnings- och lönsamhetsdata och vidta åtgärder när avvikelser uppträder. Vid sidan om lönsamma affärer, är utvecklingen av CCEPs marknadsandelar en nyckel KPI.
 • Säkra stabil prognostisering och leveransförmåga i kanalen.
 • Säkerställa en hög nivå av kundservice samt vara dina kunders röst internt.
 • Driva och ta en delaktig roll i utvecklingen av CCEPs långsiktiga kanalstrategi, prioriteringar och arbetssätt.
 • Arbeta med kompetensutvecklingen för organisation samt var enskild individ i eget team.

Om dig

Du har ett starkt affärsdriv samt ett analytiskt och proaktivt angreppssätt. Rollen kräver att du är resultat- och uppföljningsorienterad och har en förmåga till såväl ett långsiktigt strategiskt perspektiv som att kunna agera och tänka här-och-nu.

Ett genuint intresse av relationsbyggande och stakeholder management är viktiga egenskaper att besitta för att kunna lyckas i denna roll. Som ledare och chef är du inkluderande och engagerande med en förmåga att skapa en tydlig målbild. Du finns där för ditt team och coachar och stöttar dem. Tillit och respekt är en given bas som du står på.

Du har:

 • Erfarenhet från dagligvaruhandel eller retail
 • Erfarenhet från strategiskt säljarbete eller inköp
 • Drivit och ansvarat för P&L i större bolag
 • Gedigen erfarenhet som ledare
 • Erfarenhet att leda virtuella/tvärfunktionella team är meriterande
 • Fördel med erfarenhet av analys och finans
 • Meriterande med internationell/nordisk erfarenhet
 • Akademisk examen

Flytande i svenska och engelska 

Coca-Cola strävar efter att uppfriska världen, i tanke, kropp och själ, och inspirera stunder av optimism genom våra varumärken och handlingar. Vi är världens ledande tillverkare, marknadsförare och distributör av alkoholfria drycker och koncentrat och vi är ansvariga för mer än 500 varumärken globalt.

Coca-Cola European Partners Sverige AB är den lokala licensierade buteljeringspartner som ansvarar för tillverkning, distribution, försäljning och branschmarknadsföring av Coca-Cola i hela Sverige. Företaget sysselsätter omkring 700 människor på anläggningen i Haninge utanför Stockholm, där även Coca-Cola AB bedriver verksamhet.

Contact person

Sonnica Frändberg

sonnica.frandberg@alumniglobal.com

+46 73 095 71 02

Thank you for your application! Application submit failed, please try again Apply quick and easy

Please provide your first name.
Please provide your last name.
Please provide a valid e-mail.
Drop your picture here or click
Drop your documents here or click
Attached document are not valid
  The file size cannot exceed 10 MB
  Please send the documents in PDF or Word format.
  Please approve the Privacy Policy.

   

  5 %